Bangkok Turf.com มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการวางแผนงานอย่างมีระบบ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้า และใส่ใจบุคลากรทุกฝ่าย

bangkokturf.com
วิสัยทัศน์
เพื่อสร้าง “ความมั่นใจในด้านสินค้าหญ้าเทียมระดับคุณภาพสูง” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
bangkokturf.com
ภารกิจ
"ในด้านธุรกิจนั้นเรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ และ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุจริต โดยมีระบบการทำงาน ที่ชัดเจน มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาองค์กร อย่างสม่ำเสมอและอย่างจริงจัง ในทุกฝ่ายในองค์กร เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด"
bangkokturf.com
วัฒนธรรมองค์กร
"เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หญ้าเทียมที่มีคุณภาพ"

bangkokturf.com

HAWAII 2015 CO.,LTD

ที่อยู่สาขา:ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกระดี

ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

Phone : 088-2255553

Phone : 096-9966228

E-Mail : bangkokturf@gmail.com